Tuyển dụng nhân viên kế toán

Jun 03, 2016

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Nhân viên thu ngân, quỹ, kho của nhà hàng:

* Kho:

- Kiểm tra các chứng từ yêu nhập/ xuất hàng theo đúng quy định.

- Thực hiện nhập xuất hàng cho các cá nhân.

- Nhận các chứng từ giao hàng: nhận nhập hàng theo đúng thực tế và chứng từ.

- Lập phiếu xuất, nhập kho.

- Theo dõi số lượng xuất nhập tồn hàng ngày.

Nhân viên thu ngân, quỹ, kho của nhà hàng:

* Kho:

- Kiểm tra các chứng từ yêu nhập/ xuất hàng theo đúng quy định.

- Thực hiện nhập xuất hàng cho các cá nhân.

- Nhận các chứng từ giao hàng: nhận nhập hàng theo đúng thực tế và chứng từ.

- Lập phiếu xuất, nhập kho.

- Theo dõi số lượng xuất nhập tồn hàng ngày.

Thu ngân:

- In hóa đơn bán lẻ, nhận tiền của khách hàng từ phục vụ , kiểm đếm thu tiền.

- Khi khách hàng trả bằng thẻ tín dụng, phải kiểm tra số thẻ tín dụng, chữ ký, cà thẻ chính xác.

- Kiểm tra thông tin chính xác thông tin ghi trên hóa đơn và gửi hóa đơn cho khách hàng.

- Thực hiện báo cáo bán hàng vào cuối ngày hoặc cuối ca.

Thủ quỹ:

- Thực hiện việc kiểm tra lần cuối về tính hợp pháp hợp lý cảu chứng từ trước khi xuất nhập tiền khỏi quỹ.

- Thực hiện thanh toán tiền hàng ngày theo quy trình thanh toán của công ty.

- Tự động kiểm kê quỹ đối chiếu hàng ngày với kế toán tổng hợp.

- Quản lý toàn bộ tiền mặt trong két sắt.

- Chịu trách nhiệm lưu trữ chứng từ thu tiền.

- Thực hiện các công việc khác được giao.

- In hóa đơn bán lẻ, nhận tiền của khách hàng từ phục vụ , kiểm đếm thu tiền.

- Khi khách hàng trả bằng thẻ tín dụng, phải kiểm tra số thẻ tín dụng, chữ ký, cà thẻ chính xác.

- Kiểm tra thông tin chính xác thông tin ghi trên hóa đơn và gửi hóa đơn cho khách hàng.

- Thực hiện báo cáo bán hàng vào cuối ngày hoặc cuối ca.

Thủ quỹ:

- Thực hiện việc kiểm tra lần cuối về tính hợp pháp hợp lý cảu chứng từ trước khi xuất nhập tiền khỏi quỹ.

- Thực hiện thanh toán tiền hàng ngày theo quy trình thanh toán của công ty.

- Tự động kiểm kê quỹ đối chiếu hàng ngày với kế toán tổng hợp.

- Quản lý toàn bộ tiền mặt trong két sắt.

- Chịu trách nhiệm lưu trữ chứng từ thu tiền.

- Thực hiện các công việc khác được giao.

QUYỀN LỢI ĐƯỢC HƯỞNG

- Hưởng các chế độ theo quy đinh hiện hành công ty:

+ Mỗi năm được nghỉ mát hoặc tham quan, du lịch 01 lần.

+ Sau khi ký HĐLĐ chính thức nhân viên được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định.

- Làm việc tại thị trấn Sapa , tỉnh Lào Cai.

YÊU CẦU KHÁC

- Đã từng làm việc tại nhà hàng.

Bài viết liên quan