TGG

TRƯỜNG GIANG SAPA GROUP - TGG

I. Giới thiệu chung

TRƯỜNG GIANG SAPA GROUP - TGG

là tập toàn tiên phong đầu tư và phát triển

BĐS NGHỈ DƯỠNG NÚI
TẠI VIỆT NAM

Với dự án đầu tiên: sapa jade hill tại sapa

TRƯỜNG GIANG SAPA GROUP - TGG

Là đơn vị uy tín trong lĩnh vực BĐS, luôn lấy các yếu tố Bảo tồn thiên nhiên vàn Bảo tồn văn hoá làm điều kiện tiên quyết.

Tầm Nhìn

Trở thành tập đoàn Bất Động Sản

Nghỉ dưỡng núi hàng đầu Sapa

Sứ Mệnh

Kiến tạo di sản thông qua việc xây dựng và phát

triển bền vững mô hình tổ hợp nghỉ dưỡng

Đăng Ký →