Tầm Nhìn & Sứ Mệnh của Trường Giang Sapa

Tầm nhìn

"Trở thành tập đoàn BĐS nghỉ dưỡng núi hàng đầu Sapa"

SỨ MỆNH: TRƯỜNG GIANG SAPA – KIẾN TẠO DI SẢN

Sứ mệnh cửa Trường Giang Sapa là kiến tạo di sản thông qua việc xây dựng và phát triển bền vững mô hình đô thị nghỉ dưỡng

Hệ thống giá trị cốt lõi

Tiên phong

Trường Giang Sapa khẳng định sự tiên phong bằng suy nghĩ và tầm nhìn dài hạn. Dám nghĩ, dám làm, dám đương đầu với khó khăn và dám chịu trách nhiệm với quyết định của mình

Uy Tín

Toàn thể BLĐ, cổ đông và thành viên của Trường Giang Sapa đặt trong tâm vào việc giữ gin uy tín với Khách hàng; địa phương và các đối tác Trường Giang luôn coi việc phục vụ khách hàng alf ưu tiên số 1 và đặt lợi ích khách hàng lên hàng đầu.

Minh Bạch

Tính minh bạch là điều kiện cốt yếu để tổ chức phát triển vững mạnh. Ở Trường Giang Sapa, chúng tôi đề cao sự rõ ràng, công khai với khách hàng, đối tác và nhân viên trong tổ chức.

Bền vững

Phát triển biền vững là tôn chỉ hành động, vừa là cam kết của Trường Giang Sapa. Luôn có ý thức bảo tồn thiên nhiên, văn hóa bản địa, phát triển nhân sự công ty bên vững

Tôn vinh

Trường Giang Sapa tâm huyết làm việc bằng 100% năng lượng và sự đam mê, theo đuổi đến cùng cam kết.

Nhân văn

Tất cả sản phẩm dịch vụ mà công ty tạo dựng đều xuất phát từ mục tiêu VÌ CON NGƯỜI và lấy con ngươi làm trung tâm

Tinh hoa

Trường Giang Sapa luôn đầu tư phát triển những con người tinh hoa tạo nên các sản phẩm tinh hoa, từ đó bảo tồn và phát triển tinh hoa dân tộc