Sản Phẩm Phân Phối

Tổng Quan
Tổng diện tích: 47,69 ha
Mật độ xây dựng: 21,67%
Số Lượng
Căn hộ khách sạn: 175
Biệt thự nghỉ dưỡng: 36
Loại Hình Sản Phẩm
Căn hộ khách sạn
Biệt thự nghỉ dưỡng
Dự Kiến Bàn Giao
Căn hộ khách sạn: 2020
Biệt thự nghỉ dưỡng: 2020
Đăng Ký →